Home > SEO, Tip & Trick > ทำ SEO ให้ URL โดยใช้ Mod_Rewrite

ทำ SEO ให้ URL โดยใช้ Mod_Rewrite

Mod_Rewrite คืออะไร?
Mod_Rewrite คือการแปลง URL ที่ดูยากให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการ เพื่อประโยชน์หลายด้าน (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป) และการแปลงเพื่อประโยชน์ด้าน SEO ก็เป็นอีกอันนึงที่มีการนำเอา Mod_Rewrite มาใช้ เพราะเรารู้กันดีว่า Search Engine ไม่ค่อยชอบ pages ที่เป็น dynamic ที่มี query string ยาวเฟื๊อย

ตัวอย่าง URL ที่ยาว และซับซ้อน
โค้ด:

http://www.site.com/viewcatalog.asp?category=hats&prodID=53

เมื่อผ่านการแปลง เราสามารถทำให้สั้นลงได้ดังนี้
โค้ด:

http://www.site.com/catalog/hats/53/

เริ่มทำ Mod_Rewrite
บาง Server ไม่สามารถจะทำ Mod_Rewrite ได้เนื่องจากไม่ได้ติดตั้ง Module Mod_Rewrite ดังนั้นถ้าเราจำเป็นต้องใช้ Mod_Rewrite ก็ต้องตรวจสอบดีๆก่อนเช่า host

.htaccess ไฟล์สำคัญในการทำ Mod_Rewrite
เราจะใช้ไฟล์นี้ในการกำหนด Rule ของการทำ Mod_Rewrite
เริ่มต้นด้วยคำสั่ง

RewriteEngine on

เพื่อเปิดการทำงาน เขียนไว้ในบรรทัดแรกสุดของไฟล์

ต่อไปจะเป็นการนำเอา Mod_Rewrite ไปให้งาน ซึ่งผมจะเริ่มด้วยตัวอย่างง่ายๆ และเขียน Rewrite Rule ง่ายก่อน แล้วก็ยกตัวอย่างต่อไปเรื่อยๆนะครับ

ใช้ Mod_Rewrite ในการทำ Redirects
ถ้าเราต้องการเปลี่ยน location เก่า ไปที่ Location ใหม่แบบถาวร

RewriteEngine on
RewriteRule ^old\.html$ new.html

ถ้าเราเขียนแบบนี้ เมื่อมีการใส่ url เป็น old.html มันก็จะถูกส่งไปที่ไพล์ new.html แต่ผู้เยี่ยมชมยังเห็น URL บน browser เป็น old.html อยู่เหมือนเดิม

อาจจะดูงงๆ อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ RewriteRule จะประกอบด้วยกัน 3 ส่วน
1. Call to action RewriteRule ขึ้นต้นบรรทัด กำหนดว่าบรรทัดนี้เป็น Rewrite Rule
2. Pattern ^old\.html$ เป็นการตรวจสอบ URL ที่ใส่เข้ามาทาง Location Bar ของ Browser ซึ่งจะใช้ regex (Regular Expression) ในการตรวจสอบ (จะอธิบายเพิ่มเติมต่อไป)
3. Rewrite new.html เป็น URL ที่เราต้องการให้แปลงเป็นอันใหม่
หมายเหตุ: จริงๆมี 4 ส่วน แต่ในตัวอย่างเราใช้ 3 ส่วน

ขออธิบายในส่วนที่ 2 (Pattern) เพิ่มเติมดังนี้ ในส่วนนี้ประกอบด้วยเครื่องหมายสำคัญ 3 อย่างคือ
^old\.html$
- เครื่องหมาย The caret หรือ ^ เป็นการกำหนดจุดเริ่มต้น URL ที่อยู่ภายใต้ direcory ปัจจุบันที่เราจะตรวจสอบ ซึ่งก็คือ directory เดียวกับไฟล์ .htaccess
- เครื่องหมาย The dollar sign หรือ $ ซึ่งบอกจุดสิ้นสุดของการตรวจสอบ Pattern
- อีกเครื่องหมายนึงก็คือ The period หรือ . จุด ที่อยู่ข้างหน้านามสกุล html ซึ่งเครื่องหมาย จุด นั้นเป็นอักขระพิเศษ ใน regular expressions ซึ่งจะมีความหมายว่า แทนด้วยตัวอักษรใดๆ 1 ตัว (ดูเพิ่มเติมใน regular expressions ต่อจากนี้) แต่ในนี้เราจะตรวจสอบว่า ถ้า Pattern เป็น old.html หรือไม่ เราจึงต้องใส่ \ ซึ่งเป็น escape charactor ไว้ด้วย

เมื่อเราเขียนตามนี้ เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บกรอกมาเป็น old.html server ก็จะทำ transparently redirect ไปที่ new.html โดยที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไม่รู้ตัวว่าเป็นข้อมูลอันใหม่แล้ว เพราะ URL บน browser เป็น old.html อยู่เหมือนเดิม

แต่ถ้าเราต้องการให้ URL ที่ปรากฏบน browser เป็น new.html ด้วย เราก็เพียงแต่เติม [R] เข้าไปต่อท้ายบรรทัด ดังนี้

RewriteRule ^old\.html$ new.html [R]

ซึ่ง [R] ก็คือ ส่วนที่ 4 ที่ผมบอกไว้ข้างบน
4. Command Flag [R] ซึ่งจะเป็นคำสั่งพิเศษกำหนดเงื่อนไขไว้ มีหลายคำสั่งซึ่งจะบอกไว้ตอนท้าย
การใช้ Regular Expressions
จะบอกว่า เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการทำ Rewrite และมันก็ทำความความเข้าใจได้ยากพอควร ไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอน และยกตัวอย่างประกอบไปเรื่อยๆนะครับ

ตัวอย่างแรก

RewriteRule ^products/([0-9][0-9])/$ productinfo.php?prodID=$1

จะเปลี่ยนจาก

productinfo.php?prodID=11 หรือ productinfo.php?prodID=99

ให้เป็น

products/11/ หรือ products/99/

ดูที่ Pattern จะมีส่วนของที่อยู่ในปีกกาเหลี่ยม [ ] เราเรียกว่า ranges
ในตัวอย่างจะเป็น [0-9] ซึ่งจะใช้ตรวจสอบว่าเป็นตัวอักษรที่อยู่ในช่วง 0-9 ใดๆ
เราสามารถตรวจสอบ ranges อื่นได้ เช่น [A-Z] ตรวจสอบว่าเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ตั้งแต่ A-Z
[a-z] ก็เป็นการตรวสอบตัวเล็ก, ถ้า [A-Za-z] ก็ตรวจสอบว่าเป็นทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก เป็นต้น

และใน Pattern ก็จะมีส่วนที่อยู่ในวงเล็บ ( ) เป็นการเก็บค่าที่เราตรวจสอบพบ และตรงตามเงื่อนไข ซึ่งเราสามารถเอาค่านี้ ส่งไปให้ PHP ในส่วนของ Query String ได้ เราเรียกค่าที่ได้จากวงเล็บนี่ว่า back-reference
เราสามารถตรวจสอบและแยก back-reference ออกได้หลายๆอันใน URL อันเดียว (ดูตัวอย่างต่อๆไป) ซึ่ง back-reference ในวงเล็บแรก เวลาเราอ้างถึงเราก็จะใช้ $1 ส่วนลำดับต่อๆไป ก็จะเป็น $2, $3 ไปเรื่อยๆ

ดังนั้นผู้เยี่ยมชมเว็บ(หรือ bot ก็ได้)ก็จะเห็น url เป็น products/11/ หรือ products/99/ ซึ่ง สั้นและกระชับ โดยหารู้ไม่ว่า เราได้ซ่อน URL ที่ไม่ค่อยสวยงามและอ่านยากไว้เบื้องหลัง

ใส่ / ต่อท้าย
บางครั้งผู้เยี่ยมชมเว็บ อาจจะพิมพ์ URL แค่ products/12 ซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบใน Pattern ด้านบน ก็จะไม่ตรง เพราะ Pattern ด้านบนจะต้องมี / ต่อท้ายด้วย มันจึงไม่ทำ transparently redirect ให้เรา
เราก็มีวิธีแก้เหตุการณ์แบบนี้ ซึ่งเราก็จะเขียน Rule ใหม่เพิ่มเข้าไปดังนี้

RewriteRule ^products/([0-9][0-9])$ products/$1/ [R]
RewriteRule ^products/([0-9][0-9])/$ productinfo.php?prodID=$1

ดังนั้น เมื่อ Server ตรวจเจอ products/12 ก็จะเปลี่ยน URL เป็น products/12/ และแสดง URL ให้บน Browser ด้วย เพราะเราใส่ [R] ไว้ด้วย เมื่อเจอเงื่อนไขบรรทัดที่ 2 ก็เลยไม่มีปัญหาใดๆ ซึ่งมันก็จะส่งเป็น transparently redirect ไปที่ productinfo.php?prodID=12 ตามความต้องการของเรา

การใช้ Match Quantifiers
จะเป็นว่าตัวอย่างข้างบน เรากำหนดเป็น ^products/([0-9][0-9])$ นั่นหมายความว่า ตัวเลขที่ตามหลัง products/xx ต้องมี 2 ตัวเท่านั้น ซึ่งก็จะเป็นไปได้สูงสุดแค่ 99 แล้วกรณี productinfo.php?prodID=100 ล่ะจะทำอย่างไร?
ในกรณีนี้ เราสามารถใช้ Quantifiers เป็นตัวกำหนดได้ (Quantifiers มีหลายตัว จะอธิบายต่อไปเรื่อยๆ) ดังตัวอย่าง

RewriteRule ^products/([0-9]+)$ products/$1/ [R]

เครื่องหมายบวก + แทนอักษรตั้งแต่ 1 ตัว ถึง n ตัว (ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป) ดังนั้น [0-9]+ ก็หมายความว่า เป็นตัวเลข 0-9 ตั้งแต่ 1 หลักขึ้นไป ถ้าเราใส่ products/1 หรือ products/1000 ก็สามารถ Match case นี้ได้แล้วครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมของ Rewrite Rule

RewriteRule

Regular expressions

Some hints about the syntax of regular expressions:

Text:
. Any single character
[chars] One of chars
[^chars] None of chars
text1|text2 text1 or text2

Quantifiers:
? 0 or 1 of the preceding text
* 0 or N of the preceding text (N > 0)
+ 1 or N of the preceding text (N > 1)

Grouping:
(text) Grouping of text

Anchors:
^ Start of line anchor
$ End of line anchor

Escaping:
\ char escape that particular char

Pattern Matching metacharacter Definitions
\ Use before any of the following characters to escape or null the meaning or it. \* \. \$ \+ \[ \]
^ Start matching at this point
$ End point of the match
. Any character
[] Starts a range
| Starts alternative match this|that would mean match this or that
() starts a back reference point
? match 0 or 1 time Quantifier
+ match atleast 1 or more times Quantifier
* match 0 to infinite times Quantifier
{} match minimum to maximum Quantifier {0,3} match up to 3 times

Range Definitions []
^ Negates the class. [^A-Z]+ means don’t match any uppercases
\ Use before any of the following characters to escape or null the meaning or it. [\+]+
- Range for matching [0-9]+ [a-zA-Z]+

Command Flag
[R] Redirect you can add an =301 or =302 to change the type.
[F] Forces the url to be forbidden. 403 header
[G] Forces the url to be gone 401 header
[L] Last rule. (You should use this on all your rules that don’t link together)
[N] Next round. Rerun the rules again from the start
[C] Chains a rewrite rule together with the next rule.
[T] use T=MIME-type to force the file to be a mime type
[NS] Use if no sub request is requested
[NC] Makes the rule case INsensitive
[QSA] Query String Append use to add to an existing query string
[NE] Turns of normal escapes that are default in the rewriterule
[PT] Pass through to the handler (together with mod alias)
Skip the next rule S=3 skips the next 3 rules
[E] E=var sets an enviromental variable that can be called by other rules

ข้อมูลจาก http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,3675.0.html

Related Articles


Share
Categories: SEO, Tip & Trick
Tags:

About the author

Webmaster ของเว็บนี้และ www.toysmile.com กับ www.wondercutie.com ความสามารถ : web design, graphic design, CSS, PHP programming, wordpress, magento ตอนนี้กำลังสนใจ : การออกแบบ ตัวการ์ตูน คาแรคเตอร์ ^^

Website : http://www.divland.com

Facebook : http://www.facebook.com/divland

Twiter : http://twitter.com/divland


 1. May 15th, 2008 at 22:38 | #1

  ละเอียดมากครับ ขอบคุณมาก:)

 2. Teague
  May 20th, 2008 at 16:24 | #2

  แล้ถ้าเป็นภาษาไทย ต้องเขียน RegEx ยังไงอ่ะครับ

 3. May 23rd, 2008 at 18:54 | #3

  เยี่ยมมากเลยครับ ข้อมูลน่าสนใจจริงๆ:d/

 4. Petch
  May 27th, 2008 at 22:32 | #4

  แล้วจะทราบได้อย่างไรครับว่า Host ที่เราเช่าอยู่มันทำ Mod_Rewrite ได้
  1.โทรไปถาม
  2.ดูจากไฟล์หรือรายละเอียดบน Host ของเรา

 5. May 28th, 2008 at 10:27 | #5

  ของผมใช้วิธีถาม ครับ แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มักจะใช้ได้ เกือบทุกที่นะครับ ขนาดใช้โฮสต์ฟรี ก็ยัง Mod_rewrite ได้เลย

 6. June 2nd, 2008 at 21:18 | #6

  ได้ความรู้มากๆ เลยครับ หลังจากมึนมานาน วันนี้ เริ่มเข้าใจแล้วละครับ ขอบคุณมาก:)

 7. June 4th, 2008 at 07:27 | #7

  ขอบคุณครับ กำลังตามหาวิธีจัดการเจ้า mod_rewrite อยู่พอดีเลย :d/

 8. June 10th, 2008 at 23:16 | #8

  บทความละเอียดดีมากเลยครับ:)>-

 9. July 9th, 2008 at 22:32 | #9

  ขอบคุณมากเลยครับ จะเอาไปลองทำดู ถ้าติดตรงไหนจะมาถามนะครับ :)

 10. partyman
  July 13th, 2008 at 00:33 | #10

  Thank you ..

  Good article:d

 11. August 13th, 2008 at 09:35 | #11

  มีประโยชน์มากเลยครับ กำลังศึกษาเรื่อง SEO อยู่เลย

  ขอบคุณมากครับ

  :d

 12. October 7th, 2008 at 23:18 | #12

  ได้ประโยชน์เยอะเลย ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ครับ

 13. October 19th, 2008 at 15:40 | #13

  ใช่ครับ บาง Host ก็ใช้ Mod Rewrite ไม่ได้

  ผมเคยทำโดยไม่ได้สอบถามก่อน ผลก็คือ หน้าเว็บเดี้ยง ต้องแจ้งโฮสต์ให้แก้ไขไฟล์ Config ให้ (ผมใช้งานกับซับโดเมน ที่ขับเคลื่อนด้วย จู่มล่า) ดังนั้นก่อนแก้ ต้องสอบถามโฮสต์ก่อนนะครับ

  แต่ใน Wp ไม่ค่อยมีปัญหานะ เรามีทางเลือกเยอะ:)

 14. SilliconValley
  December 23rd, 2008 at 16:42 | #14

  คือทำแล้วมีปัญหาเรื่อง path css อะครับ เช่น /job/employer/
  ถ้า sub ซ้อนเข้าไปไม่ตรงกับ sub ที่ไฟล์ css เก็บมันจะเรียกใช้ css ไม่ได้อะครับ
  ไม่ทราบว่าต้องเขียน rule ยังไงครับ

 15. December 23rd, 2008 at 17:38 | #15

  กระจ่างแจ่มแจ้ง เลยครับ

  เป็นประโยชน์มากๆ

  ขอบคุณครับ:d/

 16. December 23rd, 2008 at 22:31 | #16

  อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับ css เลยนะครับ เพราะอันนี้คือการเรียกเพจ ส่วน css เราก็เรียกใช้ในเพจตามปกติครับ แนจ่นอนว่าเราต้องระบุโฟลเดอร์ ไปจนถึงไฟล์ css ครับ

 17. January 15th, 2009 at 16:21 | #17

  ผมทำไม่ได้เลยอ่า ไม่รู้เป็นอะไร บางอันได้บางอันไม่ได้

 18. private student
  January 16th, 2009 at 09:39 | #18

  เยี่ยม เข้าใจมากขึ้นเลย

 19. กก
  January 16th, 2009 at 09:45 | #19

  ลองดูๆ:d

 20. January 16th, 2009 at 21:22 | #20

  ข้อมูลเยอะ น่าสนใจ
  อธิบายง่าย เข้าใจดี
  ขอบคุณครับ

 21. February 2nd, 2009 at 15:26 | #21

  ดีมากครับ แต่ยังทำไม่ได้ -*-

 22. February 5th, 2009 at 01:22 | #22

  ดูแล้วก็มึนๆ เดี๋ยวไว้ต้องไปปฎิบัติในเวบดูอีกที :-?

 23. SilliconValley
  February 11th, 2009 at 09:23 | #23

  ที่คุณ Divland พูด นี่หมายถึง ต้องระบุ path ของ css เป็นแบบ absolute url เลยเหรอครับ

 24. February 11th, 2009 at 10:44 | #24

  ผมหมายถึงว่า path css มันอยู่ในไฟล์อะครับ ไม่ได้ปรากฏที่ address bar แต่การ rewrite url เราทำให้เกิดผลที่ url เวลาที่เราป้อนที่ address bar ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้อกัน ถ้าเพจนั้นจะเรียก css ไม่ได้อะครับ เอ.. หรือผมเข้าใจคำถามผิดไป :-?

 25. February 27th, 2009 at 02:37 | #25

  เยี่ยมเลยครับบทความนี้ ละเอียดยิบทีเดียว
  หามานานแล้วครับ

 26. March 28th, 2009 at 00:40 | #26

  เดี๋ยวจะลองไปทำดูครับ ^_^

 27. April 2nd, 2009 at 16:03 | #27

  rewrite url นี้ถือเป็นพื้นฐานของเว็บไซต์ที่ผมทำทุกๆ เว็บเลยครับ

 28. April 25th, 2009 at 09:24 | #28

  พอดี hosting ผมไม่สนับสนุนน่ะครับ

  ถ้าแจ้งเขา เขาจะเปิดให้ใช้ระบบ mod rewrite ได้ไหมครับ

  host เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สนับสนุนหมดแล้วใช่ไหมครับ

 29. June 24th, 2009 at 20:41 | #29

  ขอรบกวนสอบถามว่า แล้วมันจะมีผลกับการโดน deindex จาก SE มั้ยครับ เพราะกลัวว่ามันจะเป็น duplicate หรือเปล่า

 30. utt
  June 24th, 2009 at 20:56 | #30

  เท่าที่ใช้มา วิธีนี้ดีกับ SE ครับ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

 31. August 30th, 2009 at 23:16 | #31

  ปัญหาของผมคือเรือ่งของ Regular expression อ่ะคับ ยากมาก งงด้วย

 32. August 30th, 2009 at 23:19 | #32

  ทำ seo มีผลมาก ๆ เลยค่ะ

 33. September 17th, 2009 at 14:55 | #33

  ขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะ

 34. October 19th, 2009 at 13:50 | #34

  เวปนี้สวยงามมากครับ ได้ความรู้มากมายจากdivland เยอะมาก ขอบคุณครับ

 35. October 26th, 2009 at 20:00 | #35

  น่าเอาไปทำ ขอบคุณค่ะ

 36. November 3rd, 2009 at 12:47 | #36

  อธิบายเข้าใจง่ายดีครับ แต่ผมเข้าใจยากเอง T^T

 37. November 6th, 2009 at 20:40 | #37

  ลองทำดูกับภาษาไทย ไม่ออกแฮะ สงสัยได้กลับไปใช้ WP เหมือนเก่า:((

 38. November 9th, 2009 at 17:00 | #38

  ได้ความรู้มากครับ แต่ลองทำดูแล้วยัง งงๆอยู่ ต้องศึกษาใหเเยอะกว่านี้ ขอบคุณครับ

 39. November 16th, 2009 at 12:03 | #39

  .htaccess ยังไม่รองรับภาาษาไทยครับ

 40. November 16th, 2009 at 13:02 | #40

  ต้องลองหัดก่อน อิอิ ขอบคุณค่ะ

 41. November 20th, 2009 at 14:34 | #41

  อ่านแล้วงงๆแต่จะลองทำดูครับ:-?

 42. November 20th, 2009 at 14:43 | #42

  อธิบายได้เข้าใจดีครับ เว็บก็สวยสบายตาขอบคุณนะครับ

 43. premkamon
  November 29th, 2009 at 15:09 | #43

  ขอบคุณมากครับบบ อธิบายได้เข้าใจง่ายมากครับบบ=d>=d>

 44. December 6th, 2009 at 16:02 | #44

  Thank you for good information

 45. December 6th, 2009 at 16:03 | #45

  แนวนี้ชอบมากเลยครับ

 46. December 16th, 2009 at 23:44 | #46

  เป็นบทความที่ดีมากครับ :d/

 47. January 20th, 2010 at 15:29 | #47

  ขอบคุณครับ :((

 48. February 12th, 2010 at 22:26 | #48

  Thanks for this beneficial article :)

 49. February 24th, 2010 at 19:28 | #49

  ขอบจายคร๊าบ:):)

 50. March 1st, 2010 at 10:53 | #50

  มีประโยชน์มากครับช่วยให้ URL Friendly กับการ SEO มากครับ:):)

 51. March 16th, 2010 at 09:29 | #51

  ขอบคุณมากครับ :)>-

 52. March 31st, 2010 at 15:22 | #52

  มีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย ขอบคุณมากค่ะ :)>-

 53. March 31st, 2010 at 15:23 | #53

  อธิบายได้เข้าใจดีครับ ผมนำไปพัฒนากับเว็บด้วย :d/

 54. March 31st, 2010 at 15:25 | #54

  ความรู้ที่ใช้ได้จริง ขอบคุณค๊าฟฟฟฟฟฟฟฟ ;)

 55. April 5th, 2010 at 13:47 | #55

  ขอบคุณค่ะ
  กำลังศึกษาเพื่อเป็น services ให้ลูกค้า phuket web design free ของเราค่ะ

  thank you,
  webmaster

 56. May 2nd, 2010 at 20:42 | #56

  ขอบคุณครับ กำลังศึกษาเรื่อง SEF และ SEO ครับ

 57. May 9th, 2010 at 00:29 | #57

  ขอบคุณมากครับ งมเรื่องนี้อยู่เลย

 58. May 10th, 2010 at 12:08 | #58

  เป็นประโยชน์ต่อกระผมมากๆเลยทีเดียว

 59. May 10th, 2010 at 12:09 | #59

  ขอบคุณที่ชี้แนะมากๆครับ :x

 60. May 10th, 2010 at 12:09 | #60

  จะเอาไปปรับใช้บ้างนะครับ ขอบคุณจริงๆ :)>-

 61. May 11th, 2010 at 23:33 | #61

  ต้องเอาไปทำบ้างล่ะ :d

 62. ก้องครับ
  May 12th, 2010 at 03:55 | #62

  แล้ว Regular Expression แบบนี้หมายความว่าไงครับ

  ([-_!~*'()$a-zA-Z0-9] )

 63. May 12th, 2010 at 16:00 | #63

  ^
  ^
  สงสัยเหมือนกานนครับ

 64. June 11th, 2010 at 09:08 | #64

  สงสัยเหมือนกานนครับ

 65. July 2nd, 2010 at 12:48 | #65

  ได้ประโยชน์ไปเต็มๆ ขอบคุณครับ ;)

 66. July 2nd, 2010 at 12:52 | #66

  กำลังศึกษาเลย:d

 67. July 6th, 2010 at 14:20 | #67

  บทความ มีประโยชน์ดีครับ

 68. July 7th, 2010 at 23:49 | #68

  ค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่อย่างดิฉันอ่ะค่ะ

 69. July 12th, 2010 at 21:50 | #69

  ต้องลองๆ :-?

 70. August 3rd, 2010 at 20:41 | #70

  กำลังศึกษา rewrite อยู่เหมือนกันค่ะ มีประโยชน์ช่วยได้มากเลย :-w

 71. August 5th, 2010 at 22:33 | #71

  อธิบายได้เข้าใจดีมากค่ะ เดี๋ยวต้องลองใช้ดู

 72. August 15th, 2010 at 12:50 | #72

  โอ้โฮ… เจ๋งครับ
  อธิบายละเียดดีจัง..
  ขอบคุณครับ:)

 73. August 25th, 2010 at 00:19 | #73

  แล้วมันต่างจาก permalink ที่มีให้ตั้งใน wordpress ยังไงเอ่ย

 74. August 26th, 2010 at 09:12 | #74

  เหมือนกันครับ แต่อันนี้สำหรับคนไม่ใช้ wp แล้วอยากได้ link แบบที่ตัวเองต้องการ

 75. September 1st, 2010 at 12:15 | #75

  สุดยอด อยากติดต่อ ถ้าจะขอบทความ มาลงblog ของตัวได้ได้ไหมท่าน ส่ง email เข้า email ผมด้วยนะครับ
  บทความดีมากเลย มาอ่านประจำ

 76. September 6th, 2010 at 00:48 | #76

  แล้ว Regular Expression แบบนี้หมายความว่าไงครับ ช่วยอธิบายเพิ่มที

 77. September 6th, 2010 at 00:50 | #77

  อธิบายได้ดีมาก อ่านเข้าใจง่ายดี ขอบคุณมากๆ :)>-

 78. September 10th, 2010 at 21:45 | #78

  งงไอ้นี่มาตลอดเลย ขอบคุณมากครับ ^ ^

 79. September 25th, 2010 at 23:45 | #79

  เยี่ยมยอดจริงๆครับ :d

 80. September 27th, 2010 at 23:53 | #80

  จะบอกว่าเว็บสวยดีมะ ล้อเล่น เนื้อหาดีมากครับ เพื่อนแนะนำมาอ่าน
  ขอบคุณครับ blog คุณภาพจริงๆ

 81. October 5th, 2010 at 15:23 | #81

  ขอบคุณมากครับ อธิบายได้ละเอียดมาก

 82. October 10th, 2010 at 23:45 | #82

  เขียนได้ดีมากเลยครับ เอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ *

 83. October 20th, 2010 at 09:02 | #83

  ขอบคุณทที่แบ่งปันนะครับ ช่วงนี้กำลังศึกษาอยู่

 84. October 29th, 2010 at 02:31 | #84

  ขอบคุณมากครับพอเข้าใจแล่วล่ะ \:d/

 85. November 6th, 2010 at 10:46 | #85

  ขอบคุณครับaaaa

 86. November 29th, 2010 at 23:55 | #86

  ขอเอาไปลองบ้างนะครับ ขอบคุณครับ

 87. December 4th, 2010 at 08:35 | #87

  มีประโยชน์ครับ แต่ตัวอย่างน้อยไปนิดนึง ทำให้มองรูปแบบการเขียนแบบอื่นไม่ออก :)>-

 88. December 6th, 2010 at 20:17 | #88

  ขอบคุณมากค่ะ เป็นการอธิบายที่ละเอียดมาก เดี๋ยวจะไปทดลองนะ พอดีพึ่งจะศึกษา การเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่ะ (Mod_Rewrite):x

 89. December 22nd, 2010 at 14:25 | #89

  ครับ คือว่าผมทำ Seo แบบ url ธรรมดาไปแล้ว

  เราพอมีวิธี .. เปลี่ยนเป็นแบบ ที่แนะนำโดยยังคง Pr และ link มาหรือไม คือ

  เดิม hotelandresortthailand.com/search.php?destination=73

  เป็น hotelandresortthailand.com/โรงแรมเชียงใหม่

  ช่วยแนะนำด้วยครับ

 90. December 24th, 2010 at 13:09 | #90

  @โรงแรมเชียงใหม่
  เขียน redirect 301 ครับ เช่น ผมจะย้าย divland.com/shop ไปที่ toysmile.com โดยให้คง pr และอันดับกูเกิลไว้ เขียนแบบนี้ครับ

  Redirect 301 /shop http://www.toysmile.com

  ตอนที่ผมทำ อันดับกูเกิลโอเคครับ ได้อยู่ตำแหน่งเดิมไม่ก็ใกล้เคียง แต่ pr ไม่ได้ครับ หรือเพราะกูเกิลไม่อัพเดท pr มานานมากๆแล้ว เลยไม่ขึ้นซักที :)

 91. December 26th, 2010 at 22:14 | #91

  สุดยอดครับ ละเอียดดี สำหรับรุ่น เล็กรุ่นใหญ่ได้ความรู้มากนะครับ แต่ก่อน ยังไม่ค่อยเห็นค่าของ wp
  เีดียวนี้ เว็บใหญ่ๆ หันมาใช้ wp หมดละ:x:x

 92. December 29th, 2010 at 10:56 | #92

  Utto :
  @โรงแรมเชียงใหม่
  เขียน redirect 301 ครับ เช่น ผมจะย้าย divland.com/shop ไปที่ toysmile.com โดยให้คง pr และอันดับกูเกิลไว้ เขียนแบบนี้ครับ
  Redirect 301 /shop http://www.toysmile.com
  ตอนที่ผมทำ อันดับกูเกิลโอเคครับ ได้อยู่ตำแหน่งเดิมไม่ก็ใกล้เคียง แต่ pr ไม่ได้ครับ หรือเพราะกูเกิลไม่อัพเดท pr มานานมากๆแล้ว เลยไม่ขึ้นซักที

  :)
  ขอบคุณมากครับ ย้ายได้แล้ว
  แต่่ลองดูใน Google แสดงเป็นหน้าเก่า แต่อันดับลดด้วย .. รอGoogle แสดงหน้าใหม่ ขอบคุณ ครับ

 93. January 23rd, 2011 at 23:54 | #93

  ออ ขอบคุณครับ เคยอ่านเจอมานานแล้วว่า dynamic url ยัง งงๆ ว่าคืออะไร กระจ่างก็วันนี้เอง

 94. February 1st, 2011 at 16:43 | #94

  ชอบมากครับ wp มันใช้ง่ายและมัน ไม่เสียเงิืนในการ จ้าเขียนครับ

 95. February 2nd, 2011 at 17:24 | #95

  ขอบคุณจริงๆ ครับทำไม่ได้มาตั้งนานมา อ่านจนเข้าใจเลย ทำได้แล้ว ขอบคุณคร้าบบบบ

 96. February 7th, 2011 at 23:40 | #96

  อธิบายได้อย่างละเอียดมากครับ ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ผมก็พึ่งทราบความแตกต่าง วันนี้เองครับ

 97. February 13th, 2011 at 01:31 | #97

  โหละเอียดจริงๆครับ ขอบคุณมากครับ

 98. February 25th, 2011 at 16:11 | #98

  ค่อนข้างงงกับ reg อ่ะค่ะ

 99. ppsonic
  May 30th, 2011 at 22:34 | #99

  ขอบคุณมากครับผม ชอบบทความนี้มากเลยครับ มีประโยชน์กับผมมากมาย:)>-

 100. June 3rd, 2011 at 14:22 | #100

  ขอบคุณมากเลยครับที่นำมาบอก

  แต่ผมก็ยังทำไม่สำเร็จอยู่ดี

  งง??

Comment pages
1 2 261
 1. No trackbacks yet.