ข่าว ประชาสัมพันธ์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ webmaster[@]divland.com

อบรมปั้นมือใหม่ E commerce กับ NEC

โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”(New Entrepreneurs Creation : NEC)
สาขาธุรกิจ e-Commerce รุ่นที่ 3 (เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2555
 • ช่วงเวลาการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2555
 • จำนวนที่รับสมัคร : 40 คน / รุ่น
 • รับอบรม 1 รุ่น : รุ่นที่ 3 วันที่ 9 มิถุนายน – 29 สิงหาคม 2555
 • (เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.)

วิธีการสมัคร

ช่องทางที่ 1ส่งใบสมัคร online ที่ http://nec.dip.go.th
เลือกหน่วยร่วม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ หรือส่งใบสมัครที่อีเมล์ nec.e-commerce@hotmail.com

ช่องทางที่ 2 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนจ่าหน้าซอง ผศ.ดร. ประมา ศาสตระรุจิ วิ
ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางที่ 3 การส่งใบสมัครทางโทรสาร ที่เบอร์ 02-259-2344

คุณสมบัติขั้นต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • 1. อายุ : ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • 2. วุฒิการศึกษา : ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • 3. ความรู้เบื้องต้น : มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

หลักฐานการสมัคร

 • 1. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป**
 • 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

***หมายเหตุ***

1. ประกาศผลการคัดเลือกโครงการทางอีเมล์ของผู้ได้รับการคัดเลือก หรือโทรแจ้งให้ทราบ
2. ผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการต้องชำระค่าใช้จ่ายจำนวน 2,900 บาท โดยการชำระโดย
ตรงในวันลงทะเบียนเรียน

หัวข้ออบรม

Module

ชื่อ Module

จำนวนชั่วโมง

1

นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ

3

2

ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนธุรกิจ

6

3

การบริหารจัดการด้านการตลาด และเทคนิคการขาย/บริการธุรกิจไซเบอร์

24

4

การบริหารจัดการด้านการจัดการธุรกิจไซเบอร์

9

5

การบริหารองค์กร บุคลากรและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

6

6

การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน

12

รวม Module 1-6 (ชม.)

60

Related Articles

Animator Festival เปิดเส้นทางสู่เอนิเมเตอร์มืออาชีพ


Animator Festival#1 by Sputnik tales เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่นอิสระครั้งแรกในประเทศไทย เปิดรับคัดเลือกผลงานแอนิเมชั่นเข้าร่วมฉายในเทศกาลโดยไม่จำกัดอายุ ความยาวผลงานหรือรูปแบบใดๆทั้งสิ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดพลงานแอนิเมชั่น จากฝีมือของคนไทย และเฟ้นหาเยาวชนผู้มีความสามารถ เพื่อผลักดันให้พวกเขาได้รับโอกาสทำงานจริงในบริษัทแอนิเมชั่นชั้นนำของไทย ให้พวกเขาได้ทำงานที่พวกเขารักต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต…

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก

 • - จะถูกจัดฉายในเทศกาล Animator Festival #1 ณ โรงภาพยนตร์ ลิโด สยามสแควร์ ผ่านสายตาสื่อมวลชน บุคคลในวงการแอนิเมชั่น และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ
 • - ได้รับโล่เกียรติคุณ และมีชื่อใน Profile (Hall of Fame)สำหรับนำเสนอให้กับ บริษัททั้งหมดในอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทย
 • - ได้รับโอกาศทดลองทำงานจริง ในบริษัทแอนิเมชั่น ชั้นนำของไทย*(จำนวนผู้ที่ได้ทดลองงาน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ บ.แอนิเมชั่นภาคีนั้นๆ)

โอกาสแจ้งเกิดสู่เส้นทางเอนิเมเตอร์มืออาชีพ มาถึงแล้ว !!!

ผู้ที่สนใจสามารถ Download กติกาและใบสมัคร ได้ที่
http://www.facebook.com/animatorfestival

สามารถส่งผลงานได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555
ทั้งนี้ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ Sputnik Tales Studio
โทร 08-6908-9919 ภายในวันจันทร์ ? ศุกร์ (10.00 ? 18.00 น.)

Related Articles

เรียนฟรีธุรกิจออนไลน์ที่ DBD Academy


DBDacademy เป็นหน่วยงานของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้าน E-Commerce เปิดมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการประกอบธุรกิจผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมอบรมความรู้

โดยมีหลายหลักสูตร เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ และเน้นที่ E-Commerce ที่สำคัญ คือ ทุกหลักสูตร เรียนฟรี และ ได้ใบประกาศณียบัตรด้วย โดยทำเป็น E-Learning หลักสูตรย่อยต่างๆ หลักสูตรละ 3 เดือน เรียนไม่จบ เรียนใหม่ได้ และมีอบรมฟรีด้วย
หลักสูตรที่อยากแนะนำ สำหรับผู้ที่สนใจการทำการตลาดออนไลน์ และ ผู้ที่อยากจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ มีดังนี้
Read more…

Related Articles

เมื่อเตาปฏิกรณ์คุงปวดท้อง


เมื่อเตาปฏิกรณ์คุงปวดท้อง ไม่สามารถอึได้ จึงต้องปล่อยตดออกมาแทน คุณหมอก็ช่วยกันให้น้ำ เพื่อลดความร้อนให้เตาปฏิกรณ์คุงไม่ให้อึราดออกมา เหมือนเชอโนบิลจัง ดูได้ในวีดีโอนี้เลยครับ และอย่าลืมช่วยกันบริจาคด้วยนะครับ
Read more…

Related Articles