Posts tagged บล็อก

Thailand Blog Awards 2010

Thailand Blog Awards เริ่มจากแนวคิดเล็กๆของผู้ให้บริการบล็อกในเมืองไทย อย่าง Exteen Bloggang Oknation ที่เห็นแนวโน้มของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในเมืองไทย และผู้ที่มีความรู้ทางด้านต่างๆ หลากหลายสาขา ได้นำเนื้อหาจากการสร้างสรรค์ของตนเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ผ่านบล็อกต่างๆอย่างมากมาย ในระยะเวลาที่ผ่านมา จากแนวคิดเล็กๆจึง เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็น การทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการทั้งสามแห่งที่มีแนวคิดว่า Content ที่เป็นเนื้อหาดีๆน่าจะได้รับการเผยแพร่ให้คนอ่านได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม

โดยการจัดแบ่งหมวดหมู่ในการประกวด สำหรับปีแรกได้ แบ่งแยกหมวดหมู่ออก ตามเนื้อหาที่ได้รับความนิยมดังนี้
Read more…

Related Articles

แนวทางการดีไซน์บล็อกยุคใหม่

ในการออกแบบบล็อก จะสังเกตได้ว่าการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกัน ในบทความนี้ผมจะแยกส่วนประกอบพวกนี้ออกเป็น 9 ส่วน หากคุณให้ความสนใจในแต่ละส่วนมากเท่าไหร่ ภาพรวมของบล็อกที่ออกมาจะดูดีมากเท่านั้น

  1. ส่วนหัว(Header)
  2. ส่วนเนื้อหา(Content Area)
  3. เมนูหลัก(Primary Navigation)
  4. เมนูรอง(Secondary Navigation)
  5. หัวเรื่อง(Headlines)
  6. ส่วนแสดงความคิดเห็น(Comments)
  7. ส่วนท้ายของบทความ(Post?s Footer)
  8. ส่วนท้ายของบล็อก(Footer)
  9. โฆษณา(Advertisements)

1.ส่วนหัว(Header)

ส่วนหัวเป็นส่วนที่ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่จะเห็นเป็นส่วนแรก เมื่อเข้ามาในบล็อกของคุณ และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด มันเป็นสิ่งเดียวที่จะแยก ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบล็อกของคุณกับบล็อกอื่น ๆ นับล้านบล็อก เป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของบล็อกคุณเพื่อให้เกิดการจดจำ จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าทำไมส่วนหัวจึงสำคัญมากที่สุด ในบรรดากระบวนการออกแบบบล็อก แม้แต่คนที่ไม่ให้ความสนใจกับการออกแบบบล็อกสักเท่าไหร่ แต่เขาก็ให้ความสำคัญกับส่วนหัวมาก

ตัวอย่างส่วนหัวที่ดี

1. Octwelve

Octwelve เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ตัวอักษรที่สวยงาม ในส่วนหัวเพื่อทำให้ส่วนหัวแตกต่างจากส่วนอื่น ๆ ของบล็อกอย่างเห็นได้ชัด และยังทำให้คุณรู้ว่าบล็อกนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

2. Cult foo

ผมชอบส่วนหัวของ Cultfoo ตรงที่รูปภาพทะลุออกมาจากกรอบ ที่เดิมทีจะเป็นกรอบโค้งและกรอบเหลี่ยม การออกแบบแบบนี้เรียกร้องความสนใจให้บล็อกได้เป็นอย่างดีทีเดียว

Read more…

Related Articles