สั่งซื้อเสื้อยืด HTML5--CSS3--RUNPHP

ตัวอย่างเสื้อ

เสื้อ HTML5 ด้านหน้าเป็นโลโก้ HTML5 ด้านหลังเขียน "I've seen the future -- It's in my browser"

เสื้อยืด HTML5 สีฟ้า ด้านหน้า เสื้อยืด HTML5 สีฟ้า ด้านหลัง เสื้อยืด HTML5 สีดำด้านหน้า เสื้อยืด HTML5 สีดำ ด้านหลัง

เสื้อ CSS3 ด้านหน้าเป็นโลโก้ CSS3 ด้านหลังเขียน "I've seen the future -- It's in my browser"

เสื้อยืด css3 สีขาว ด้านหน้า เสื้อยืด css3 สีขาว ด้านหลัง เสื้อยืด css3 สีดำด้านหน้า เสื้อยืด css3 สีดำ ด้านหลัง

เสื้อ RUNPHP ด้านหน้าเขียน RUNPHP

เสื้อยืด runphp สีดำ ด้านหน้า

***บุคคลในภาพสูง 173cm ใส่เสื้อสีดำและสีฟ้า ไซส์ L ส่วนสีขาวเป็น ไซส์ M (size US)

ตารางไซส์

ไซส์ของเสื้อ สีดำ กับ สีฟ้า
ไซส์ รอบอก
M 36 นิ้ว
L 40 นิ้ว
XL 44 นิ้ว
ไซส์ของเสื้อ สีขาว (size US)
ไซส์ รอบอก
S 36 นิ้ว
M 40 นิ้ว
L 44 นิ้ว

Comment

[ช่องนี้สำหรับคอมเม้นเท่านั้น หากต้องการสั่งซื้อ หรือ สอบถาม กรุณาส่งผ่านอีเมล์นะครับ ]